Foto

Danviks hospital. Interiör av kyrkan mot altaret