Foto

Danviks hospital. Änkehusbyggnaden mot nordost