Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Danvikshemsvägen 8, Danviks Hem. Utställning i posthallen i samband med Danvikens 400 årsjubileum. Antikvarie Martin A. Ohlsson visar P. A. Hofstedts karta över Danviken från 1848

Det finns en kopia av kartan på Stockholms stadsmuseum. Kopian kan studeras närmre här i Stockholmskällan - se länk.

I boken Herrström, Per-Åke, En berättelse om Danviks hospital under mer än 450 år från 2009, kan du studera originalet på sidorna 30-31.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad