Text

Tal, om Danvikens dårhus-inrättning, hållet inför kongl. vetenskaps-academien, vid praesidii nedläggande, d. 21 juni 1820 / af Christ. E. von Weigel

En beskrivning av förhållandena på Danvikens dårhus - som vi idag skulle kalla Danvikens psykiatriska sjukhus. Man beskriver hur patienterna bor, de dagliga rutinerna och vissa behandlingsmetoder. Författaren anser att det saknas psykiatrisk vård i övriga landet och att Danviken kan tjäna som föredöme för hur det skulle kunna se ut.
15 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…