Text
Författare: Weigel, Christian Ehrenfried von (1776-1848). Stadsmuseet i Stockholm

Tal, om Danvikens dårhus-inrättning, hållet inför kongl. vetenskaps-academien, vid praesidii nedläggande, d. 21 juni 1820 / af Christ. E. von Weigel

En beskrivning av förhållandena på Danvikens dårhus - som vi idag skulle kalla Danvikens psykiatriska sjukhus. Man beskriver hur patienterna bor, de dagliga rutinerna och vissa behandlingsmetoder. Författaren anser att det saknas psykiatrisk vård i övriga landet och att Danviken kan tjäna som föredöme för hur det skulle kunna se ut.
15 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad