Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skrivelse angående ryska kurirer

Det här meddelandet inkom till tullstationen i Furusund den 11 december 1918: "Tullinspektionen Furusund: Kurirer till och från ryska sovjetregeringen samt till och från dess representanter äro fråntagna rätten att färdas som kurirer och skola följaktligen behandlas såsom vanliga resande och deras gods tullbehandlas i vanlig ordning. Vägrar dylik resande att öppna godset underrättas Styrelsen. Generaltullstyrelsen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad