Foto

Bergsprängargränd 16 vid Vita Bergen. Här på berget byggs Sofia kyrka 1902-1906. Motsvarar nuv. läget på kyrkans nordöstra hörn