Folkets Hus 1901.
Text

Folkets Hus 1901

Stockholms Folkets Hus, beläget på Barnhusgatan 14, invigdes 1901.

I texten ovan som är tagen ur häftet "Arbetarnes Stockholm" från just 1901 ges en kort presentation över nybygget och dess tillkomsthistoria.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Folkets hus, Barnhusgatan 14 från Norra Latinläroverkets skolgård

Folkets hus, Barnhusgatan 14 från Norra Latinläroverkets skolgård

Socialdemokratiska arbetarepartiets Bastiljfest på Stockholms tivoli 1898

Socialdemokratiska arbetarepartiets Bastiljfest på Stockholms tivoli 1898