Utanför Folkets hus under den politiska storstrejkens sista dag den 17 maj år 1902.
Foto

Utanför Folkets hus under den politiska storstrejkens sista dag den 17 maj år 1902.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Marinbiologen som blev arbetarrörelsens första arkivföreståndare

Marinbiologen som blev arbetarrörelsens första arkivföreståndare