Arkivföreståndare Oscar Borge sitter på sitt kontor i Arbetarrörelsens arkiv
Foto

Marinbiologen som blev arbetarrörelsens första arkivföreståndare

Så här stort utrymme hade Oscar Borge (1862–1938) i Arbetarrörelsens arkivs första hem i Folkets hus 1902. Oscar Borge var filosofie doktor i marinbiologi men även den första föreståndaren till vad som sen kom att bli Arbetarrörelsens arkiv, som sen bytte namn till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Oscar Borge var initiativtagaren till att Arbetarrörelsens arkiv startade. Den första adressen för arkivet var på Barnhusgatan, i Folkets hus, Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Folkets hus, Barnhusgatan 14 från Norra Latinläroverkets skolgård

Folkets hus, Barnhusgatan 14 från Norra Latinläroverkets skolgård

Utanför Folkets hus under den politiska storstrejkens sista dag den 17 maj år 1902.

Utanför Folkets hus under den politiska storstrejkens sista dag den 17 maj år 1902.