Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Birkastaden, Röda bergen, Rörstrand / Stockholms stadsmuseum

För att öka kunskapen om Stockholms bebyggelse fick Stockholms stadsmuseum i början av 1970-talet i uppdrag att inventera alla hus i innerstaden förutom Gamla Stan. Man dokumenterade och sammanställde uppgifter om husen under åren 1973-1988. I inventeringen hittar man fakta om byggnadsår, arkitekt, byggherre, byggmästare samt ombyggnader. I korthet beskrivs även fastighetens fasader och trapphus som de såg ut vid inventeringstillfället. Vissa enstaka lägenheter finns också kort beskrivna. I inledningen i varje volym kan du läsa om stadsdelens utveckling och historia. Därefter hittar du uppgifter om de enskilda husen - de är ordnad alfabetiskt efter kvartersnamn. Inventeringen av Birkastan, Röda bergen och Rörstrand gjordes 1973. Boken gavs ut 1974. 234 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad