Karta
Upphov: Tillaeus, Petrus. Stockholms stadsarkiv

HK 1:2. Karta över Amiralitetsplatsen på Djurgården år 1736

Karta över Kungliga Amiralitetsplatsen på Djurgården. Det finns även en odaterad kopia av den här plankartan med beteckningen HK:1:3 (se länk till höger). Daterad i februari 1736.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad