Karta

HK 1:2. Karta över Amiralitetsplatsen på Djurgården år 1736

Karta över Kungliga Amiralitetsplatsen på Djurgården. Det finns även en odaterad kopia av den här plankartan med beteckningen HK:1:3 (se länk till höger). Daterad i februari 1736.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

HK 1:1. Karta över Amiralitetsplatsen på Djurgården år 1724

HK 1:1. Karta över Amiralitetsplatsen på Djurgården år 1724

HK 1:3. Karta över Amiralitetsplatsen på Djurgården år 1776

HK 1:3. Karta över Amiralitetsplatsen på Djurgården år 1776

HK 1:4. Karta över Djurgården från år 1801

HK 1:4. Karta över Djurgården från år 1801

HK 1:5. Karta över en del av Kungliga Djurgården år 1861

HK 1:5. Karta över en del av Kungliga Djurgården år 1861