Litteraturtips

Upprättelse och emancipation : Sophie Sagers skrivande / Ingrid Gunnarsson

1848, långt innan det var en självklarhet att anmäla alla typer av brott, anklagade den då 23-åriga Sophie Sager en man för våldtäktsförsök och lyckades få honom dömd för detta. Rättegången ansågs som så intressant att Stockholms dagblad publicerade de inblandades skrivelser. I det här kapitlet ges en beskrivning av händelsen och här finns också flera utdrag från rättegångsprotokollen. Sophie Sagers skrivna ord förklaras och ger en spännande inblick i dåtidens samhälle. Även hennes senare texter analyseras. 18 sidor.

Utdrag ur Romantikens kvinnor : studier i det tidiga 1800-talets litteratur. - 1990. - S. 169-186

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En våldtäktshistoria : om Sophie Sager / Ingrid Gunnarsson

En våldtäktshistoria : om Sophie Sager / Ingrid Gunnarsson

Poliskammarens handlingar i Sagerska målet

Poliskammarens handlingar i Sagerska målet

Sagerska målet : utdrag ur Stockholms dagblad jemte förord och tillägg af Sophie Sager

Sagerska målet : utdrag ur Stockholms dagblad jemte förord och tillägg af Sophie Sager

Sofie Sager / Lisbet Scheutz

Sofie Sager / Lisbet Scheutz

Sofie Sager : revoltör mot dubbelmoral / Maj Olsen

Sofie Sager : revoltör mot dubbelmoral / Maj Olsen