Ryska flyktingar utanför Centralstationen i augusti  år 1914 efter utvisning från Tyskland.
Foto

Ryska flyktingar utanför Centralstationen i augusti år 1914 efter utvisning från Tyskland.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alexandra Kollontay utvisas ur Sverige - utlänningspolisens dossier

Alexandra Kollontay utvisas ur Sverige - utlänningspolisens dossier

Mobiliseringstider - journalfilm från 1914

Mobiliseringstider - journalfilm från 1914

Stockholmsliv i Anton Blombergs bilder 1893-1914 / text och urval: Rolf Söderberg

Stockholmsliv i Anton Blombergs bilder 1893-1914 / text och urval: Rolf Söderberg