Teckning föreställande båt av Gerhard Magnusson
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Teckning av Magnusson vid Frimurarbarnhuset, 1886.

Påskrift: Magnusson [förmodligen Gerhard Magnusson], Kristineberg 1886.

Gerhard Magnusson var son till en brädgårdsarbetare och han skrevs 1880 in som elev vid Frimurarbarnhusets skola i Kristineberg på Kungsholmen. Vid sexton års ålder blev han stilgjutare vid P.A. Norsteds Söner AB. Han övergick 1898 till Arbetarnas tryckeri och avancerade i början av 1900-talet i olika befattningar vid tidningen Social-Demokraten, där han blev chefredaktör 1909. Han satt i Stockholms stadsfullmäktige mellan 1910 och 1920.

Han lämnade 1920 samtliga befattningar på grund av inblandning i tvivelaktig affärsverksamhet under första världskriget. Det skedde efter en undersökning som utförts på uppdrag av den socialdemokratiska partikongressen 1920. Gerhard Magnusson skrev 1920-1924 trebandsverket Socialdemokratien i Sverige. Han avled 1940.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad