Teckning föreställande båt av Gerhard Magnusson
Bildkonst

Teckning av Magnusson vid Frimurarbarnhuset, 1886.

Påskrift: Magnusson [förmodligen Gerhard Magnusson], Kristineberg 1886.

Gerhard Magnusson var son till en brädgårdsarbetare och han skrevs 1880 in som elev vid Frimurarbarnhusets skola i Kristineberg på Kungsholmen. Vid sexton års ålder blev han stilgjutare vid P.A. Norsteds Söner AB. Han övergick 1898 till Arbetarnas tryckeri och avancerade i början av 1900-talet i olika befattningar vid tidningen Social-Demokraten, där han blev chefredaktör 1909. Han satt i Stockholms stadsfullmäktige mellan 1910 och 1920.

Han lämnade 1920 samtliga befattningar på grund av inblandning i tvivelaktig affärsverksamhet under första världskriget. Det skedde efter en undersökning som utförts på uppdrag av den socialdemokratiska partikongressen 1920. Gerhard Magnusson skrev 1920-1924 trebandsverket Socialdemokratien i Sverige. Han avled 1940.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

GY Källkritik på Slussen
Tema

GY Källkritik på Slussen

Hur såg Stockholm ut förr? Är målningar, kartor och foton sanna? Använd olika källmaterial för att ta reda på hur området vid Slussen såg ut för ungefär 100 år sedan.

Gerhard Magnusson vid Frimurarbarnhuset, 1888.

Gerhard Magnusson vid Frimurarbarnhuset, 1888.