Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Ugglas, Samuel af (1750-1812). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående ränstenarnes sopande och sköljande i staden och på malmarne. Gifwen Stockholm den 22 julii 1797.

Denna kungörelse från överståthållarämbetet ålägger stadens husägare och entreprenörer (företag som får betalt för att utföra ett arbete) att inte slarva med sopning och rengöring av rännstenarna. Varje morgon före klockan 7 ska detta vara utfört. Böter väntar den som inte åtlyder överståthållaren. 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad