Text
Författare: Slottskansliet , Axelson, Axel von (1729-1790). Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse, angående the inne i staden warande gators och gränders rensopande inom den 29 i thenne månad: Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 26 augusti 1774

Överståthållarämbetets kungörelse om rensopning av alla gator och gränder vänder sig till alla stadens fastighetsägare. Här bestämmer man att sopningen ska vara klar före ett visst datum. Om fastighetsägarna inte gjort detta får de böta. Det var vanligt att man anlitade en entreprenör (ett företag som utför en bestämd tjänst mot betalning) för att få arbetet gjort. 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad