Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Georgii, Pehr Eberhard (Evert) (1759-1808). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse, Rörande Ränstenarnes sopande och sköljande under den warmare årstiden. Gifwen Stockholm den 5 Junii 1801.

En kungörelse från överståthållarämbetet som påminner om nödvändigheten att hålla rännstenarna rena i det varma sommarvädret. Allt för att undvika dålig lukt och stank. Stadsfiskalerna och polisen ska se till att ordern åtlyds. 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad