Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Inramat fotografi; Röda Korsets sjuksköterskehem, Mäster Samuelsgatan 60

Material: papper, trä, kartong, glas, metall
Mått: bredd 473 mm, höjd 362 mm

Inramat svartvitt fotografi. Motivet är samlingsrummet/salongen på Röda Korsets gamla sjuksköterskehem på Mäster Samuelsgatan. Fotot består av två delar som klistrats bredvid varandra på en kartongskiva och ramats in bakom glas. Ramen av svartmålat trä är försedd med en dekorativ blomsterbård i guld. På bakstycket finns en handskriven notering: "Röda korsets sjukhem Mäste (sic!) Samuelsgat.1891".

Ingår i en samling föremål från Röda Korsets sjuksköterskeskola, grundad 1867. Skolan låg först på Mäster Samuelsg. 60 (kv. Riddaren, nuvarande kv. Pennfäktaren), senare på Kammakarg. 66 (kv. Bergslagen) och från 1927 i sjukhusområdet Sabbatsberg. Skolan inrymde även ett museum med material som donerats av tidigare studenter och sjuksköterskor. 2004 flyttade skolan från Sabbatsberg och Stadsmuseet förvärvade då delar av museisamlingen.

Foto: Maria Magnusson, SSM

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad