Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Larmtryckknapp

Material: trä, ben, plast, metall, koppartråd
Mått: diameter 60 mm, höjd 30 mm (dosa), längd 1880 mm (sladd)

Larmtryckknapp av svarvat trä med en vit knapp av ben som går att trycka ned. Från dosan går en lång elsladd som slutar i en tvåpolig kontakt med hölje av trä.

Har använts inom sjukvården. Tryckknappen var kopplad till ett larmsystem och patient kunde genom knapptryck påkalla personalens uppmärksamhet.

Ingår i en samling föremål från Röda Korsets sjuksköterskeskola, grundad 1867. Skolan låg först på Mäster Samuelsg. 60 (kv. Riddaren, nuvarande kv. Pennfäktaren), senare på Kammakarg. 66 (kv. Bergslagen) och från 1927 i sjukhusområdet Sabbatsberg. Skolan inrymde även ett museum med material som donerats av tidigare studenter och sjuksköterskor. 2004 flyttade skolan från Sabbatsberg och Stadsmuseet förvärvade då delar av museisamlingen.

Foto: Maria Magnusson, SSM

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad