Text

På båda sidor om ridån / Claës Lundin

Stockholms teaterliv under 1880-talet:

"Det ser ut som om Stockholm icke kunna få tillräckligt stort antal teatrar. Ehuru ingen af de gamla på senare år gjort just mycken lycka, minst i ekonomiskt afseende, uppstå dock ständigt nya. Man kunde tro, att stockholmarne vore ett mycket rikt slägte som ville offra alla sina pengar på teatrar, musikkaféer, varieté-föreställningar och hästoperor (skämtsamt för cirkusar, min anmärkning) ; men nog har det visat sig, att det icke åt minstone är teatrarna som taga brorslotten (den största delen, min anmärkning) af dessa pengar."

Då har vi genast bilden framför oss; stockholmarna älskade att gå på "spektakel" och det var svårt att få ekonomin att gå ihop för teatrarna. I detta kapitel får vi lära känna de olika teatrarna på 1880-talet. Vi får också lära känna den tidens berömda skådespelare som spelade för stockholmarna. Den kungliga teatern var naturligtvis mest namnkunnig. Flera privatteatrar fanns också, bland dem Folkteatern och Södra teatern.
41 sidor. Illustrerad.

PS. Att den Kungliga teatern varit i kris, både ekonomiskt och konstnärligt, kan du läsa om i de båda skrifterna från 1830-talet, här intill!

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 252-292

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bref om theatern och isynnerhet den stockholmska, de sednare åren.

Bref om theatern och isynnerhet den stockholmska, de sednare åren.

F.d. Kungl. Dramatiska teatern salong vid Kungsträdgårdsgatan. Detalj av prosceniet med Anders Lindebergs porträtt i olja

F.d. Kungl. Dramatiska teatern salong vid Kungsträdgårdsgatan. Detalj av prosceniet med Anders Lindebergs porträtt i olja

Nya Stockholm / af Claës Lundin

Nya Stockholm / af Claës Lundin

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

Några upplysningar rörande Kongl. Theatern, tillägnade Höglofl. Konstitutions-, Stats- och Ekonomie-utskotten : 13 mars 1834

Södra Teatern, Mosebacketorg 1-3 (Mosebacke 10)

Södra Teatern, Mosebacketorg 1-3 (Mosebacke 10)