Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Södra Teatern, Mosebacketorg 1-3 (Mosebacke 10)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Mosebacketorg 1-3, Södermalm) 

 

Vid Mosebacke, med gamla traditioner som förlustelse ställe, uppförde C A Wallman 1852 ett teaterhus. Det brann efter bara några år. En ny teaterbyggnad och porten upp mot terrassen stod klara 1859 vid det då nyanlagda torget. De ritades av J F Åbom. Kägelbanan mot Klevgränd tillkom 1886. Omkring 1900 byggdes teatern om och förlängdes österut med Axel Anderberg som arkitekt. Efter en hundraårig epok av revyföreställningar hotades teatern av rivning på 1950-talet, men räddades.

The first variety theatre on the site, dating from1852, was destroyed by fire and a replacementwas opened in 1859, designed by J F Åbom.The skittle alley was added in 1886. The theatre was substantially altered about 1900 to a design by Axel Anderberg. There were plans to demolish the building in the 1950s but it was saved by popular demand.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad