Ritning

Förslag till ordnande av Karlaplan 1917

Ur Byggnadskontorets/gatukontorets parkavdelnings arkiv. Ritningsnummer 148,24. Läs mer i artikeln "Allmänna parker och odlingar i Stockholm ca 1870-1970" av Christina Hellgren och Lena Wiorek (ingår i Gröna arkiv - med Linnés ögon och andras. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007, s. 86-113).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Karlaplan från Karlavägen

Karlaplan från Karlavägen

Karlaplan i fonden och Narvavägen söderut

Karlaplan i fonden och Narvavägen söderut

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.