Karlaplan snett uppifrån.
Foto

Karlaplan från Karlavägen

Karlaplan anlades på 1880-talet efter franskt mönster och utformades som en stjärnplats. Fem gator möts i Karlaplan. Fotot är taget från Karlavägen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Förslag till ordnande av Karlaplan 1917

Förslag till ordnande av Karlaplan 1917

Glassgubbeskylt, två människor i samspråk och korvkiosk på Karlaplan

Glassgubbeskylt, två människor i samspråk och korvkiosk på Karlaplan

Ladugårdslandet som blev Östermalm / Per Anders Fogelström

Ladugårdslandet som blev Östermalm / Per Anders Fogelström

Plaskdammar vi minns

Plaskdammar vi minns