Karlaplan snett uppifrån.
Foto
Fotograf: Heurlin, G.. Stockholms stadsmuseum

Karlaplan från Karlavägen

Karlaplan anlades på 1880-talet efter franskt mönster och utformades som en stjärnplats. Fem gator möts i Karlaplan. Fotot är taget från Karlavägen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad