Svartvitt fotografi med en av huvudgångarna i Dalens koloniområde
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Dalens koloniområde 1915

Dalens koloniområde anlades 1911 och koloniföreningen bildades 1912. Från början var koloniområdet ett av det större i Stockholm. Men delar av det revs för att ge plats åt utbyggnad av Dalens sjukhus samt ett bostadsområde.

Anna Lindhagen (1870-1941) var initiativtagare och ordförande i Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm som bildades 1906. Syftet med koloniträdgårdarna var att främst arbetarfamiljer skulle få en bit mark och ges möjlighet att odla egna grödor för att dryga ut hushållet. Arbetet på koloniträdgårdarna skulle också ge arbetarfamiljerna rekreation och miljöombyte samt bidra till ett hälsosammare liv. På kolonilotterna skulle det därför inte bara odlas nyttoväxter utan också blommor och prydnadsväxter.

Föreningen upprättade strikta regler för vad som fick odlas på lotten, hur stor del som fick upptas av nyttoväxter och hur stor del som måste användas till odling av blommor. Inte mer än en tredjedel av lotten fick upptas av samma växtslag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad