Foto

Interiör av Hotel Rydbergs matsal, Gustaf Adolfs Torg 24

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Middag Trettondedag-Jul 1882 å Hotell Rydberg

Middag Trettondedag-Jul 1882 å Hotell Rydberg