Text
Författare: Wahlström, Frithiof Oscar. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholmska skuggsidor: skildringar i breda penndrag ur hufvudstadslifvet på hoteller, schweitzerier, kaféer, "nykterhetsvärdshus", billiarder, krogar, kommissionskontor och lånekontor, jemte en sotritning ur en "inneboendes" lif.

Den här novellen handlar om kroglivet i Stockholm under 1880-talet. Författaren anser att alla utskänkningsställen – krogar som serverar alkohol – är "osunda utväxter på samhällskroppen" som inte borde få existera. Så här jämför han krogarna med Pandoras ask:

"Den grekiska gudasagan förtäljer, att guden Vulcanus hade en dotter, Pandora, i hvilkens ego befanns en ask, som när den en gång öppnades af Epimeteus, utsläppte allt upptänkbart ondt öfver verlden. Denna Pandoras ask återfinnes hos oss i vårt svenska språk under det lilla ordet krog. Detta lilla ord, på fyra bockstäver blott, är förbundet till allt uselt och ruttet i vårt kära fosterland."

23 sidor.

Uppdaterad