Text
Författare: Lundin, Claës (1825-1908). Stadsmuseet i Stockholm

Huru man bygger och bor i Stockholm / Claës Lundin

Författaren berättar här om de byggnader som uppförts på 1880-talet. Han jämför med tidigare epokers byggnadskonst och tycker nog att dagens hus är av större kvalitet. Många av de byggnader som nämns finns fortfarande kvar att beskåda, exempelvis bokförlaget Norstedts palats på Riddarholmen och Sturebadet vid Stureplan.

Under de aktuella årtiondena expanderade staden på alla sätt. Folk flyttade in från landsorten för att söka arbete. Tyvärr fanns det inte bostäder till alla. Tydligen har man hunnit bygga ifatt efterfrågan eftersom författaren uttrycker sin glädje över bostadstillgången.

25 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 21-45

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad