Text

[Kungsträdgårdens historia] Carl XIII:s torg förr och nu / anteckning af Octavia Carlén

På 1800-talet kallades Kungsträdgården Karl XIII:s torg. Statyn över Karl XIII restes 1821. Kungsträdgården var förr kungafamiljens privata mark. Först användes den till att odla frukt och grönsaker till det kungliga hushållet. Sedan tog den karaktär mer av park där de kungliga kunde "lustvandra".

Allmänheten fick sedan tillträde till parken. Den fick en viktig social funktion som mötesplats för borgarklassen på 1800-talet. Man byggde teatrar, Vauxhall (en slags balpalats), schweitzeri (en slags restaurang). Det blev kort sagt en plats man besökte när man ville roa sig.

Författaren berättar om Kungsträdgårdens byggnader: Jakobs kyrka, slottet Makalös, Vauxhall, Operahuset, Arsenalen (där man förvarade krigstroféer), Mindre Theatern... De flesta av dessa byggnader finns inte kvar idag. En del av dem var historia också när detta skrevs på 1800-talet. Klart är att Kungsträdgården, vår tids vanligaste samlingsplats i Stockholm, har en varierande historia!

22 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Förordning, För them som wilja spatsera i Kongl. Maj:ts Trägård wid S:t Jacobi Kyrka" 1776

"Förordning, För them som wilja spatsera i Kongl. Maj:ts Trägård wid S:t Jacobi Kyrka" 1776

De sjuttiårigas bänk på Carl XIII:s torg. May 1895

De sjuttiårigas bänk på Carl XIII:s torg. May 1895

Makalös 1825
Tema

Makalös 1825

För knappt 200 år sedan stod det ett stort slott i Kungsträdgården, ungefär där Karl XII:s staty står idag. Palatset byggdes på 1600-talet men brann ner 1825.

Orangeriet i Kungsträdgården (Vauxhallen), illuminerad vid Borgerskapets fest den 21 augusti 1791 med anledning av Gustav III:s hemkomst från Aachen

Orangeriet i Kungsträdgården (Vauxhallen), illuminerad vid Borgerskapets fest den 21 augusti 1791 med anledning av Gustav III:s hemkomst från Aachen