Text

"Förordning, För them som wilja spatsera i Kongl. Maj:ts Trägård wid S:t Jacobi Kyrka" 1776

Regler för besökare till "Kongl. Maj:ts Trägård wid S:t Jacobi Kyrka", d.v.s. dagens Kungsträdgården. Från 1776. Exempel ur texten:

"4:to Intet gement folk af laqueyer och drängar, pigor och tilwäxte barn, som utan upsikt kunna gå omkring och göra skada, samt förderfwa hwad planterat är, böra insläppas, utan skola Domestiquer, tå theras herrskaper nyttia promenaden, qwarstadna wid portarne".

Kungsträdgården är en av Stockholms äldsta parker med anor tillbaka till medeltiden. Under 1700-talets andra hälft öppnades parken, som tidigare varit ett exklusivt kungligt och högadligt tillhåll, upp för en bredare allmänhet.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En Kungsträdgård för alla tider

En Kungsträdgård för alla tider

Kungsträdgården : en trädgårdsdröm under flera sekler / text: Ingrid Dyhlén-Täckman

Kungsträdgården : en trädgårdsdröm under flera sekler / text: Ingrid Dyhlén-Täckman

Ordning För dem, som wilja Promenera uti Kongl. Maj:ts Trägård wid Jacobi Kyrka.

Ordning För dem, som wilja Promenera uti Kongl. Maj:ts Trägård wid Jacobi Kyrka.

[Kungsträdgårdens historia] Carl XIII:s torg förr och nu / anteckning af Octavia Carlén

[Kungsträdgårdens historia] Carl XIII:s torg förr och nu / anteckning af Octavia Carlén