En samling äldre män i höga hattar varav några sitter på en bänk
Bildkonst
Konstnär: Dardel, Fritz von (1817-1901). Stockholms stadsmuseum

De sjuttiårigas bänk på Carl XIII:s torg. May 1895

Konstnär: Dardel, Fritz von
Material och teknik: Akvarell på papper
Mått i mm: 148x229

Fritz von Dardel skildrade sitt liv och de kretsar i vilka han umgicks. Inte sällan finns det anteckningar om de personer vi ser i bild. Här har han skrivit med blyerts efternamnen på några av herrarna som umgås med varandra i Kungsträdgården. Från vänster till höger: Palm, Dardel, Fleetwood, Lagerberg, Silverstolpe, Björnstierna, Leijonhufvud.

Palm kan vara Gustaf Wilhem Palm (1810-1890), landskapsmålare. Palm undervisade vid Konstakademien och Dardel och han hade kontakt med varandra i konstlivet. Georg Fleetwood (1818-1902) var överste vid Bohusläns regemente och kabinettskammarherre. Som sådan ingick han i kretsen kring Karl XV, precis som Dardel. Sven Lagerberg (1822-1905) var general och ingick i Dardels umgängeskrets. Överste Roger Björnstierna (1827-1910) var också en gäst i de salonger Dardel umgicks i. 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad