En samling äldre män i höga hattar varav några sitter på en bänk
Bildkonst

De sjuttiårigas bänk på Carl XIII:s torg. May 1895

Konstnär: Dardel, Fritz von
Material och teknik: Akvarell på papper
Mått i mm: 148x229

Fritz von Dardel skildrade sitt liv och de kretsar i vilka han umgicks. Inte sällan finns det anteckningar om de personer vi ser i bild. Här har han skrivit med blyerts efternamnen på några av herrarna som umgås med varandra i Kungsträdgården. Från vänster till höger: Palm, Dardel, Fleetwood, Lagerberg, Silverstolpe, Björnstierna, Leijonhufvud.

Palm kan vara Gustaf Wilhem Palm (1810-1890), landskapsmålare. Palm undervisade vid Konstakademien och Dardel och han hade kontakt med varandra i konstlivet. Georg Fleetwood (1818-1902) var överste vid Bohusläns regemente och kabinettskammarherre. Som sådan ingick han i kretsen kring Karl XV, precis som Dardel. Sven Lagerberg (1822-1905) var general och ingick i Dardels umgängeskrets. Överste Roger Björnstierna (1827-1910) var också en gäst i de salonger Dardel umgicks i. 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En Kungsträdgård för alla tider

En Kungsträdgård för alla tider

Kring Karl XII:s staty, analys av en målning

Kring Karl XII:s staty, analys av en målning

Kungsträdgården : en antologi / av Per Wästberg

Kungsträdgården : en antologi / av Per Wästberg

Middagskonsert å Carl XIIIs torg. Originalteckning af Gustave Janet i Ny Illustrerad Tidning nr 24, den 16 juni 1866

Middagskonsert å Carl XIIIs torg. Originalteckning af Gustave Janet i Ny Illustrerad Tidning nr 24, den 16 juni 1866

Molins fontän

Molins fontän

Promenader genom Stockholm : tio vuer i stålstick med upplysande text

Promenader genom Stockholm : tio vuer i stålstick med upplysande text

På promenad i Kungsträdgården

På promenad i Kungsträdgården

Stockholmska vinterbilder af K. A. Ekvall: Barnens kälkbacke vid Carl XIII:s torg. Teckning i Ny Illustrerad Tidning, nr 3 den 19 januari 1867

Stockholmska vinterbilder af K. A. Ekvall: Barnens kälkbacke vid Carl XIII:s torg. Teckning i Ny Illustrerad Tidning, nr 3 den 19 januari 1867

[Kungsträdgårdens historia] Carl XIII:s torg förr och nu / anteckning af Octavia Carlén

[Kungsträdgårdens historia] Carl XIII:s torg förr och nu / anteckning af Octavia Carlén