Stockholm. Tredje delen. Av Johan Elers
Text
Författare: Elers, Johan (1730-1813). Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm, III. delen / Johan Elers

Kammarrådet och författaren Johan Elers fick konung Gustav IV Adolfs "nådiga privilegium" att utge en historisk skildring av Stockholm. Det här är den tredje delen av fyra och utkom år 1801. Den här delen handlar om Södermalms, Laudgårdslandets (nuvarande Östermalm) och Djurgårdens historia, liksom om kyrkan, polisen, brandkåren och näringslivet. Att boken är skriven för så länge sedan ger en speciell känsla vid läsningen. Läs till exempel under rubriken "Fängelser och arrester" om hur tanken på att vårda och fostra brottslingar istället för att enbart straffa dem håller på att slå igenom. Elers Stockholmsböcker blev självklar läsning för 1800-talets historieintresserade Stockholmare.

Innehåll

 • FÖRSTA AFDELNINGEN: Om Södermalm och dervid näst belägne Holmar. Sid 1-85

 • ANDRA AFDELNINGEN: Om Ladugårdslandet och Djurgården. Sid 85-170
  • I. Ladugårdslandet.
  • II. Om Valdemars-ön, Djurgården och Kgl. Ladugårdarne

 • TREDJE AFDELNINGEN: Om Styrelse-Verket i Stockholm. Sid 171-234

 • FJÄRDE AFDELNINGEN: Om Consistorierna i Stockholm med mera. Sid 234-254

 • FEMTE AFDELNINGEN: Om de till Allmänna Säkerhetens bevarande samt de i afseende på timande eldsvådor, vidtagne anstalter. Sid 254-290

 • SJETTE AFDELNINGEN: Om Stockholms Stads Handel, Manufacturer, Slögder, Handtverkerier och Näringar m. m. Sid 290-382
  • I. Stockholms Stads Handel.
  • II. Sjömanshuset i Stockholm.
  • III. Skepps-Hvarf i Stockholm.
  • IV. Manufacturer, Handtverkerier, Slögder och Näringar i Stockholm.

 • Rättelser, register. [ingen sidnumrering]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad