Bostads- och adressbok över kvinnor inskrivna vid Stockholms besiktningsbyrå
Text
Författare: Överståthållarämbetet för polisärenden, prostitutionsavdelningen. Stockholms stadsarkiv

Bostadsbok över kvinnor inskrivna som prostituerade vid besiktningsbyrån

Bostadsboken innehåller som titeln beskriver de prostituerades olika bostadsadresser (man kan också följa flyttningar under perioden). Obs att det på pärmen står 1886 som slutår. Det finns dock noteringar ända till 1888. 251 bilder.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad