Text
Författare: Odelhall, Marianne. Utbildningsförvaltningen

Så kom kranvattnet till stan

Under mitten av 1800-talet började idéer om vattenförsörjning i Stockholm att växa fram. Kaptenen för Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren Fredrik W Lejonancker fick i uppdrag att utarbeta ett förslag för att förse hela staden med vattenledning. Efter att ha studerat förhållandena utomlands konstaterade han att sjukdomar och orenlighet minskat i stora delar av England och på kontinenten efter att vattenledning anlagts.

Artikeln publicerades i bland annat tidningen Vi i Vasastan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad