Text

Så kom kranvattnet till stan

Under mitten av 1800-talet började idéer om vattenförsörjning i Stockholm att växa fram. Kaptenen för Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren Fredrik W Lejonancker fick i uppdrag att utarbeta ett förslag för att förse hela staden med vattenledning. Efter att ha studerat förhållandena utomlands konstaterade han att sjukdomar och orenlighet minskat i stora delar av England och på kontinenten efter att vattenledning anlagts.

Artikeln publicerades i bland annat tidningen Vi i Vasastan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1800 / text: Hans Öjmyr

1800 / text: Hans Öjmyr

En kloak – i Stockholm. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 34, den 19 augusti 1866

En kloak – i Stockholm. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 34, den 19 augusti 1866

Stockholms gator, afloppsbrunnar och planteringar / Otto Fröman

Stockholms gator, afloppsbrunnar och planteringar / Otto Fröman

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860