Foto

Norrbro och Gustav Adolfs Torg under Gustav II Adolfs jubileum, från Helgeandsholmen. T.h. kulissarkitektur av Gamla slottet Tre kronor på gamla operans plats

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dekorationer på Gustav Adolfs Torg med anledning av Gustav II Adolfs jubileum

Dekorationer på Gustav Adolfs Torg med anledning av Gustav II Adolfs jubileum

Gustaf II Adolfs jubileet 1894, Gustaf Adolfs torg

Gustaf II Adolfs jubileet 1894, Gustaf Adolfs torg

Norrbro med Gustav Adolfs Torg under Gustav II:s Adolfsjubiléet

Norrbro med Gustav Adolfs Torg under Gustav II:s Adolfsjubiléet

Norrbro och Gustav Adolfs Torg under Gustav II Adolfs jubileum, från Helgeandsholmen. T.h. kulissarkitektur av Gamla slottet Tre kronor på gamla operans plats

Norrbro och Gustav Adolfs Torg under Gustav II Adolfs jubileum, från Helgeandsholmen. T.h. kulissarkitektur av Gamla slottet Tre kronor på gamla operans plats

Slottet Tre Kronor, sett från sydväst

Slottet Tre Kronor, sett från sydväst

Stockholmsutställningen 1897. Gamla Stockholm, slottet Tre kronor

Stockholmsutställningen 1897. Gamla Stockholm, slottet Tre kronor