Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norrbro och Gustav Adolfs Torg under Gustav II Adolfs jubileum, från Helgeandsholmen. T.h. kulissarkitektur av Gamla slottet Tre kronor på gamla operans plats

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad