Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norrbro med Gustav Adolfs Torg under Gustav II:s Adolfsjubiléet

I fonden en storskalig modell av det gamla slottet Tre Kronor.

Uppdaterad