Foto

Gustaf II Adolfs jubileet 1894, Gustaf Adolfs torg

Med storskalig modell av det gamla slottet Tre kronor i fonden.