Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Möllerhjelm, Axel. Stockholms stadsmuseum

Kungörelse. Sedan muddringsarbetet å vattendraget genom Clara sjö och Rörstrandsviken samt kanalen ut till Carlbergsviken numera blifvit fullbordadt...Stockholm den 24 november 1841.

Denna kungörelse föreskriver att det är förbjudet att dumpa avfall längre ut i vattnet än vad som är markerat i form av pålar. Man pekar också ut de platser där det är tillåtet att lassa av sitt avfall.

Staden hade stora problem med att invånarna dumpade avfallet på de mest olämpliga platser. Man försökte styra verksamheten genom att anlägga pråmar (en slags båt) på centrala ställen där folk kunde lämna avfallet. Pråmarna forslade sedan ut avfallet till särskilda samlingsställen i Mälaren och Saltsjön. Detta gällde ju inte vintertid förstås. Då fick soporna lagras tillfälligt bland annat på en plats i Stadsgården.

Men mycket av avfallet var värdefullt och kom faktiskt till nytta. Hästspillningen från stadens alla hästar utgjorde en stor del av "sopberget". Den såldes till bönder ute på malmarna och behövde därför inte transporteras särskilt långt. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad