Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skärvstenshög, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 165 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Skärvstenshög
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:12

Ur: Fornlämningarna 165 och 166, Spånga, Akalla. Arkeologisk rapport. SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund hög, 10 m i diameter, 1 m hög och övertorvad.

Skärvstenshög, rund, 10 m i diameter, 1,2 m hög, uppbyggd av ett rikligt, tätt packat och varierande stenmaterial bestående av skärvstenar, 0,1 x 0,1-0,2 x 0,2 m stora, och en mängd större stenar 0,4 x 0,4 m stora. Stenarna var hårt packade. Ett sotlager, 8 x 9 x 0,6 m stort, framkom 0,5 m under torven. Detta lager var i centrum helt förstört av militärvärnet. Sotlagret innehöll keramik och bränd lera i ringa mängd, obrända och brända ben, knacksten och kol.
Såväl stenpackning som sotlager utbredde sig utanför själva högen ned över större delen av åkerholmens västsluttning; sotlagret över en yta av ca 10 x 20 m, längst i väster dock mest i form av sotfläckar i mörk mylla. Lagrets tjocklek i västsluttningen var 0,1-0,3 m. Stenpackningen sträckte sig över en ännu något vidare yta, ca 20 x 30 m. och hade en tjocklek varierande mellan 0,2 och 0,6 m. Denna stenpackning utgjordes av samma stenmaterial som i själva högen och stenarna var lika tätt packade. Längst i väster glesnade stenpackningen men fortsatte dock ända ned till åkerkanten. Keramik och bränd lera påträffades över hela ytan i betydligt rikligare mängd än i själva högen. En knacksten, brända och obrända ben samt kol framkom i stenpackningen. Skärvstenshögen var belägen på berg och lera.

Bild 1. Fornl 165 fr S. (Före utgrävning)
Bild 2. Fornl 165 fr S (Avtorvad hög)
Bild 3. Profil N fr V (Utgrävd hög)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad