Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kärl (Keramik), arkeologiskt fynd nummer 1, anläggning nummer 1 i fornlämning RAÄ 165, Spånga socken

Sakord: Kärl
Material: Keramik
Antal fragment: 3
Summa av vikt: 2,32
Anmärkning: sotlagret i själva högen
Fyndnr.: 1
Undernummer: 1:1 Inv.nr. 58023

Fynd funnet i fornlämning RAÄ 165, Spånga socken
Typ av fornlämning: Boplats

Foto: Leif Strååt, SSM.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad