Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skärvstenshög, anläggning nummer 3, fornlämning RAÄ 135 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Skärvstenshög
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:4

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund hög, 4 m i diameter, 0,4 meter hög, övertorvad, med enstaka kantstenar synliga.
Stensättning, ev. skärvstenshög, med ett 4 x 6 meter stort rektangulärt centrum omgärdat av stora kantstenar. Konstruktionen omslöts av en kantkedja, som i NO var störd av ett militärvärn. Anläggningens diameter var totalt 8 meter.
Den rektangulära stenkonstruktionen var uppbyggd av 2-3 stenskikt till en tjocklek av 0,5 meter. Stenarna, som delvis var skärviga, hade en storlek som varierade mellan 0,01-0,4 meter. Kantstenarna var 0,3-1 meter stora. I den yttre kantkedjan ingick glest packade stenar i storleken 0,2 x 0,2 - 0,3 x 0,5 meter, i 1-2 skikt till en tjocklek av 0,4 meter. Större stenar ingick i kantkedjan, 0,6-0,7 meter stora. Fyllningen mellan stenarna utgjordes av ljus mylla.
I stenrektangeln, 0,1-0,3 meter under torven, framkom ett mörkare lager av mylla med sotfläckar, 4 x 6 meter stort och 0,2- 0,3 meter djupt, innehållande bronsfragment, keramik, bränd lera och brända ben.
Anläggningen var belägen på pinnmo, lera och i S berg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad