Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skärvstenshög, anläggning nummer 2, fornlämning RAÄ 135 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Skärvstenshög
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:5

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökning som en stensättning, 3,5 meter i diameter, 0,4 meter hög, övertorvad, begränsad av kantstenar i storleken 0,3-0,6 meter, från NNO till S.

Stensättning, ev. skärvstenshög, rund, 4,5 meter i diameter, 0,4 meter hög, uppbyggd till övervägande del av småstenspackning, till stor del av skärvsten i 2-3 skikt. Stenen i anläggningen var av två olika storlekar; 0,05 -0,3 meter samt 0,5-0,7 meter. Kantstenarna var 0,5 x0,5 - 0,6 x0,7 meter stora. Fyllningen under och omkring stenpackningen utgjordes av mörk mylla.
Vid utgrävningen framkom över större delen av anläggningen, 0,1 meter under torven, ett sotlager, 3 x 4 x 0,3 meter, glest, fläckigt och innehållande keramik, bränd lera och kol samt i Ö delen en samling brända ben på en yta av 1 m i diameter och 0,3 meter djupt.
Anläggningen var belägen på pinnmo och lera.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad