Karta

Registerkarta över Hässelby Strand och Hässelby Gård

Registerkartan visar kvartersnamn och fastighetsbeteckning samt gatusträckningar. Med den som underlag kan man beställa ritningar på de hus som finns i kvarteren (man anger då kvartersnamn och fastighetens nummer). Är huset byggt före 1978 finns handlingarna på Stadsarkivet, senare finns de på Stadsbyggnadskontoret.