Karta
Upphov: Stadsbyggnadskontoret, stadsmätningsavdelningen, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Registerkarta över Hässelby Strand och Hässelby Gård

Registerkartan visar kvartersnamn och fastighetsbeteckning samt gatusträckningar. Med den som underlag kan man beställa ritningar på de hus som finns i kvarteren (man anger då kvartersnamn och fastighetens nummer). Är huset byggt före 1978 finns handlingarna på Stadsarkivet, senare finns de på Stadsbyggnadskontoret.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad