Omslag Hässelby under ett sekel
Litteraturtips
Författare: Öhrström, Lennart (1921-2013). Stockholms stadsbibliotek

Hässelby under ett sekel : från bondegods till storstadsförort, från kommunalstämma till stadsdelsnämnd / Lennart Öhrström

Under 1900-talet förvandlades Hässelby, flera gånger och på olika sätt. Hässelby Villastad har kallats både municipalsamhälle och köping, blev senare en del av Stockholms stad och fick många fler invånare under 1900-talets mitt.

I den här skriften berättas Hässelbys historia kronologiskt och med många fakta från arkiven, inklusive presentationer av prominenta personer och tidningsklipp från de tillfällen då något särskilt hänt i området. 133 sidor.

Innehåll
Förord
Från Bondegods till storstadsförort
Spångatiden – 1913
   Tomtaffärema
   Släkten Bonde och AB Hesselby Egendom
   Carl Trolle-Bonde – härskaren på Trolleholm
   Gustaf Bonde – ohågad men lojal förvaltare
   Philip Bonde – intresserad avbytare
   Christer Bonde – självständig och reformvänlig
   Carl Lindau – inflytelserik och självmedveten kommissionär
   Avsöndringarna under seklets första decennium
   Tomtförsäljningen – lönsam trots låga priser
   Hässelbys nya invånare
   Arbete och fritid i Hässelby Villastad
   Usla vägar
   Bråk om järnvägen
   Drömmen om egen ångbåt
   Hässelbyborna och Spånga kommun
Municipalsamhället 1914 – 1925
   Förspelet
      Orsaker och drivkrafter
      Stormöten och utredningar
      Myndigheternas beslut om municipalsamhället
   Municipaltiden  
      Municipets beslutsfattare
      Stadsplan i långbänk
      Brandväsendet – kontroversiella frågor
      Förebyggande hälsovård – skydd för miljön
      Ordningsregler för tätorten
      Elektrifieringen – sen men lönsam
      Fortsatt klander på vägar och kommunikationer
      Många livsmedelsbutiker
      Livligt förenings- och nöjesliv
      Ökade kommunala utgifter
Köpingen 1926 – 1948 
   Förspelet
   Nya uppgifter för de styrande
   Polarisering och livlig debatt i fullmäktige
   Långsam ökning av bebyggelse och befolkning
   En allt dyrare historia
   Lambarön
Storstadsförorten 1949 –
   Inkorporeringen
   Förlorat självbestämmande
   Snabb utbyggnad i Hässelby Gård och Hässelby Strand
   Långvarigt byggnadsförbud i villastaden
   Byggandet tar fart
   Den nutida villastaden
   Stadsdelsnämnden
Från kommunalstämma till stadsdelsnämnd
Bilagor
   Förteckning över de första tomtköparna
   Rapport från Samhällsdelegerade
   Styrelseprotokoll från AB Hesselby Egendom
   Protokoll från möte om Samhällsdelegerades rapport
   Protokoll från möte om bildande av municipalsamhälle
   Ordförande i stämma, fullmäktige och nämnd
   Källor
   Personförteckning
Faktasidor
   Politiska rörelser i Sverige omkring sekelskiftet
   Carl Trolle-Bondes familj
   Aktiebolaget Hesselby Egendom
   Tomtnumreringen i Hässelby Villastad
   Lövsta och renhållningsarbetarna
   Om olika slags kommuner
   Stads- och byggplanering
   Sverige efter beredskapsåren
   Ansatser till kommunal decentralisering

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad