Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Lejonbacken över södra Norrström med gamla Norrbro, Kungl. Myntet och Kungl. Stallet

Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784)
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 798x1176

Målningen visar gamla Norrbro som var en gata över Helgeandsholmen med två broar. En bro gick från Gustav Adolfs torg på Norrmalm och en anknöt till Mynttorget i Gamla stan. Det är Mynttorget vi ser till vänster. Gamla Norrbro försvann i samband med att byggnaderna på Helgeandsholmen revs för att ge plats för byggandet av Riksdagshuset och Riksbanken. Detta skedde 1897.

Kungliga Myntet som har gett namn åt Mynttorget var den plats där de svenska mynten präglades fram till 1784. Därefter flyttade Kungliga Myntet till Kungsholmen. Så här såg byggnaden ut 1761. Jämför med målningen Utsikt över Mynttorget från Lejonbacken.

På 1790-talet gjordes portiken om och den nuvarande som vi ser idag med tjocka doriska kolonner och en tempelgavel kom till. Den gaveln har behållits trots att huset har byggts om. Kungliga stallet till vänster uppfördes också i slutet av 1600-talet. Det vi ser är Karl XI:s hovstall efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.

Bildspelet zoomar in detaljer i målningen. Första bilden visar tre eleganta herrar i tidstypisk klädsel som står på den provisoriska träkajen vid Stallkanalen. En roddbåt har dragits upp på kajen för att skydda den mot de virvlande strömmarna i kanalen. I andra detaljbilden zoomar vi in bebyggelsen på Kungsholmen och en bit av Nya Kungsholmsbron. I tredje bilden ser vi en byggnad som sticker upp ur Riddarfjärden. Det är Strömsborg, ett badhus med dusch som bara kunde nås med båt. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad