1751 års karta över branden i Klara
Karta

1751 års karta över branden i Klara

I serien Församlingskartor vid Stadsarkivet finns en karta som visar de avbrända delarna av staden efter den stora branden i Klara den 8 juni 1751. På kartan finns antecknat: "Karta över de nya stränder som på den avbrända delen av Norrmalm i underdånighet projekteras. Den 27 juni 1751. Uppvist i rådet den 1 juli 1751 och godkänd. Adolf Fredrik." (Texten har moderniserats.) 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"At Sanct Cathrina och ther af förlorat hatten" - om kyrkor som brunnit i Stockholm / Monica Eriksson

"At Sanct Cathrina och ther af förlorat hatten" - om kyrkor som brunnit i Stockholm / Monica Eriksson

1751 års karta över Stockholm

1751 års karta över Stockholm

Branden vid Roslagstorg

Branden vid Roslagstorg

Klara 8 juni 1751 / Bo Grandien

Klara 8 juni 1751 / Bo Grandien

Spruthus och brandförsvar / Bengt Järbe

Spruthus och brandförsvar / Bengt Järbe

Stockholm i lågor : utgiven med anledning av Stockholms stads brandstodsbolags 125-årsjubileum / Bo Grandien

Stockholm i lågor : utgiven med anledning av Stockholms stads brandstodsbolags 125-årsjubileum / Bo Grandien

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.