En vevslup med passagerare och dalkullor som för fram fartyget.
Bildkonst
Konstnär: Dardel, Fritz von (1817-1901). Stadsmuseet i Stockholm

En kullbåt

Konstnär: Dardel, Fritz von (1817-1901)
Material och teknik: Akvarell på papper
Mått i mm: 198x277

Här ser vi vevslupen Jägaren som var en nymodighet i Stockholm på 1840-talet. Den användes för persontrafik och drevs av ett skovelhjul som vevades för hand. Vevslupen gick snabbare och lättare än roddbåten och sköttes av säsongsarbetande dalkullor.  I bakgrunden ser vi Södermalm och Katarina kyrka på höjden.

Ett annat kommunikationsmedel som skildras i målningen är telegrafstolpar.  De syns på några av husen som master. Den elektriska telegrafen hade ännu inte kommit till Sverige utan det är en föregångare, en optisk telegraf med luckor som vinklas så att de stängs eller öppnas enligt ett visst system. Ett teckenspråk med stängda och öppna luckor användes för att skicka meddelanden.    

Fritz von Dardel skildrade sitt Stockholm i teckningar och akvareller. Dalfolk i traditionell dräkt förekommer ofta i hans bilder. De var också ett naturligt inslag i stadsbilden då masar och kullor sökte sig till Stockholm för säsongsarbete. Deras klädesdräkt kom att bli en identitetsmarkör. 

Läs Elisabeth Brennings artikel om vevslupen som konkurrerade ut roddarmadammerna och deras roddbåtar. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad