Omslagsbild Wallinska skolan
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Wallinska skolan 1831-1931

Wallinska skolan startades av Anders Fryxell och Johan Olof Wallin år 1831. Den låg på flera olika adresser under åren, bland annat på Gymnasiegränd på Riddarholmen, innan byggnaden vid Tegnérlunden 5 uppfördes år 1908. Idag har lokalerna tagits över av Enskilda Gymnasiet.

Den här skriften är en uttömmande historik över Wallinska skolan. Vi får bland annat möta gamla elever som berättar om sina minnen från skoltiden. Inez Lundqvist kommer mycket väl ihåg juletiden:

Festligast av höstterminens dagar var nog den sista lektionsdagen. Som genom en tyst överenskommelse lästes till den inga läxor, ånej, man hade väl annat i tankarna. Tidigt på morgonen, medan ännu stjärnorna lyste på midvinterns himmel och gatorna lågo folktomma, så tidigt att spårvagnarna ännu inte börjat gå, utan den, som bodde långt bort, fick ta sig fram med häst och släde, samlades i skolan en liten skara. Klassrummet smyckades med grönt och julpynt, och när klockan ringde till första lektionen och dörren slogs upp, strålade rummet av levande ljus, på katedern, på alla pulpeter, överallt där ljus kunde anbringas.

Innehåll
Förord
Skolans instiftelse
Uppslaget, läroämnena och lärosätet
Skolans förgrundsställning åren 1831-1850
Skolans ledning åren 1831-1866
Inre skolförhållanden åren 1831-1866
Skolan under ny regim
Flickgymnasium med dimissionsrätt. Statsbidragen
Elementarskolan
Inspectores och styrelsemedlemmar
Föreståndare och föreståndarinnor
Lärarinnor och lärare
Skolans lokaler under olika skeden
Bibliotek, gymnasiiförbund och skolresor
Den fysiska fostran. Sveriges första flickscoutförbund
Minnen och traditioner från gamla Wallinum
Från Gymnasiegränd till Tegnérlunden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad