Mörk skiss med mycket guld, bilden formas av svart och detaljer i blått och rött. Utanför den målade bilden: titel i övre vänster hörn, stämplar i nedre höger hörn. Anvisningar på sidor och under.
Ritning
Arkitekt: Sjöström, Maria "Maja" (1868-1961, textilkonstnär). Stockholms stadsarkiv

Maja Sjöström - förslag till textilmönster för stol i Stadshuset 1917

Textilkonstnären Maja Sjöström arbetade 1916-1923 med det prestigefyllda uppdraget att utforma textilierna i Stockholms stadshus. Här finns två skisser som visar mönster till en stol. Flera av Sjöströms mönster vävdes till sidentyg i Italien och på skisserna finns anvisningar till väveriet på italienska. 

De två ritningarna är daterade 1917. Den ena visar mönster till stolens rygg och avbildar två påfåglar. Den andra visar mönster till stolsitsen, som har ett motiv med blommönster. Maja Sjöström har använt akvarell, guldfärg och krita på ett tunt transparent papper. Det genomskinliga pappret är monterat på ett brunt omslagspapper. Vid sidan om mönstret har konstnären skrivit titel, mått och anvisningar på italienska.

Flera av Maja Sjöströms stadshustyger vävdes i sidenväveriet Luigi Bevilacqua i Venedig. Hon tillbringade långa perioder i Italien, för att övervaka arbetet hos väveriet och undersöka beställning av marmor till Stadshusbygget. Efter Stadshusets invigning 1923 flyttade Maja Sjöström till Italien permanent, bosatte sig i Rom och levde där fram till sin död 1961.

Skisserna är signerade med Maja Sjöströms initialer ”M.S” samt stämplade ”Afd. MöbeloTextil” och ”Stockholms stads stadshusnämnd”. Maja Sjöström var anställd vid Stadshusets ritkontors avdelning för möbel och textil, och skisserna ingår i Stadshusnämndens ritningsarkiv. Stadshusnämnden tillsattes av stadsfullmäktige 1911 och var ansvarig för uppförandet av Stockholms stadshus 1911-1923. 

Vad står på ritningarna?

Ritningen till stolens rygg, italienska (tolkad): 

"Poltrona B 
Il Dosso
4 Pezzi 

Missura della Lunghezza (compresa la imbottitura)

Si osserva!
La passamanteria [passamaneria] non sara tessuto.

Misura della larghezza (compresa la imbottitura)"

Översättning till svenska (ungefärlig):

Fåtölj B  
Ryggen  
4 bitar

Längdmått (inklusive stoppning)

Observera! Snörmakeriet ska inte vävas

Breddmått (inklusive stoppning)

Ritningen till sitsen, italienska (tolkad): 

Poltrona B 
Il fondo
4 Pezzi

Misura della Lunghezza della stoffa (compresa la imbottitura)”

“Di Osservare!
Che le passamantirie [passamaneria] 
Non saranno tessuti

Il fondo sará tessuto somigliante nella legatura
al tipo della mostra aderita al
disegno (non alla qualità) o al colore)
ma a Filamento piú
robusti secondo art. 2.0
sul contratto. M. S.” [Maja Sjöströms initialer]

Översättning till svenska (ungefärlig):

Fåtölj B  
Botten [sitsen] 
4 Bitar

Tygets längdmått (inklusive stoppning)

Observera! Att snörmakerierna inte ska vävas

Bindningen i botten [sitsen] skall vävas på liknande sätt som bifogats till ritningen (inte vad gäller kvalitet) eller i färg) men med kraftigare tråd enligt artikel 2.0 i kontraktet. M. S 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad