Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Veckorevy 1957-11-25 - Invigningen av tunnelbanesträckningen Hötorget-Slussen

Här är tre journalfilmsinslag från SF:s Veckorevy 25 juni 1957 som hör ihop. Knappt en minut in i filmen frågar filmens kommentatorssröst ”Varför visar vi då dessa bilder” och besvarar själv frågan med ”Ja, anledningen är att Stockholm förnärvarande befinner sig i en omdaningsperiod som väl saknar motstycke i historien”.

Anledningen till nämnda omdaningar är framförallt bygget av tunnelbanenätet som pågått sedan 1930-talet. I första delen visas filmsekvenser från Slussen och nedre Norrmalm filmade från 1909 fram till 1950-talet.

För att ge plats åt tunnelbanan rivs stora delar av centrala Stockholm. Vid Hötorget har man börjat bygga den första hötorgsskrapan.

Det andra inslaget är från taklagsfesten för 1900 personer som anordnades på T-centralens plattform dagen innan invigningen av linjeetappen Hötorget-Slussen.

Själva invigningen sker söndagen 24 november av Gustaf IV Adolf. Vi ser kungen tillsammans med drottning Louise anlända till evenemanget via biljettentrén. När kungaparet tar rulltrappan ner till perrongen där klippningen av det obligatoriska bandet ska ske, stannar drottningens rulltrappa och hon får fortsätta ner till fots. Men sedan verkar allt gått som på räls.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad