Litteraturtips

Tunnelbanan Skanstull-Slussen : Beskrivning utgiven i anledning av tunnelbanans invigning den 30 september 1933

Visste du att det fanns en tunnelbana innan tunnelbanan existerade? 1933 invigdes faktiskt en underjordisk spårväg som gick mellan Skanstull och Slussen. Den kallades för Tunnelbanan, och var en föregångare till den tunnelbana som vi har idag, som invigdes 1950.

Den här beskrivningen gavs ut i samband med spårvägens öppnande 1933, och den innehåller bland annat lite fakta om bakgrunden till byggandet och en teknisk beskrivning av anläggningen. Boken är illustrerad med fotografier och ritningar
48 sidor

Innehåll
Historik
Beskrivning av anläggningen
Arbetets utförande
Rättsliga förhållanden
Administration, arbetarförhållanden m. m.
Kostnader